USŁUGI DORADCZO - INFORMACYJNE

Lista podmiotów wchodzących w skład środowiska usług doradczo - informacyjnych:

  1. Placówki naukowe i badawczo-rozwojowe
  2. Szkoły wyższe
  3. Ośrodki szkoleniowo-doradcze
  4. Preinkubatory Przedsiębiorczości
  5. Parki Technologiczne
  6. Centra Transferu Technologii
  7. Inkubatory Przedsiębiorczości
  8. Jednostki uczestniczące w transferze technologii i świadczące usługi proinnowacyjne

 

Placówki naukowe i badawczo-rozwojowe (w tym placówki naukowe PAN, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe (w tym instytuty naukowo-badawcze), jednostki obsługi nauki, jednostki rozwojowe):

Nazwa: Adres:

Archiwum Próbek i Rdzeni Geodezyjnych Państwowego Instytutu Geologicznego

00-975 Warszawa, Rakowiecka 4

Armpol Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe

05-070 Sulejówek, pl. Czarnieckiego 41

Aviomet Sp. z o.o.

01-485 Warszawa, Radiowa 49

Aviomet. Sp. z o.o. Meteorologiczne systemy pomiarowe

01-033 Warszawa, Miła 25 lok. 7

Bioekotech. Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe. Nawrocki B.

02-784 Warszawa, Herbsta 4 lok. 1113

Bioticom. Sp. z o.o.

01-612 Warszawa, Bytomska 11

Biuro Badań i Doradztwa Budowlanego Sp. z o.o.

03-194 Warszawa, Konwaliowa 11

Business Technology Support Agency. Sp. z o.o.

03-664 Warszawa, Kolista 18

Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż

02-532 Warszawa, Rakowiecka 36

Centralne Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki

05-622 Belsk Duży, os. PAN

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

00-701 Warszawa, Czerniakowska 16

Centralny Ośrodek Badawczo - Projektowy Budownictwa Ogólnego

00-094 Warszawa, Wierzbowa 9/11 lok. 116

Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

00-958 Warszawa, Miedziana 11 (III p.)

Centralny Ośrodek Informatyki Politechniki Warszawskiej

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1

Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 208

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

00-716 Warszawa, Bartycka 18

Centrum Badań Ekologicznych PAN

05-092 Dziekanów Leśny, Konopnickiej 1

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

00-716 Warszawa, Bartycka 18a

Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN

05-430 Celestynów, Wrzosowa 46

Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN

05-430 Lasek

Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej

02-103 Warszawa, al. Niepodległości 213

Centrum Edukacji i Rozwoju Kadr

04-074 Warszawa, al. J. Waszyngtona 67 lok. 5

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego

00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46

Centrum im. A. Smitha

00-321 Warszawa, Bednarska 16

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP

00-043 Warszawa, Czackiego 3/5 lok. 508

Centrum Nauki Kopernik

00-640 Warszawa, Mokotowska 17

Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa

04-275 Warszawa, gen. Chłopickiego 50

Centrum Studiów Regulacyjnych

01-605 Warszawa, Dziennikarska 8 lok. 2

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155

Chemipan. Zakład Doświadczalny Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN

01-224 Warszawa, Kasprzaka 44/52

Cobrabid. Przedsiębiorstwo badawczo rozwojowe

00-842 Warszawa, Łucka 13

Cobro. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań

02-942 Warszawa, Konstancińska 11

Cro Poland

05-400 Otwock, Narutowicza 80

Eko-Oko. Ośrodek Edukacji Ekologicznej

02-094 Warszawa, Grójecka 75

Emti Sp. z o.o. Import i eksport podzespołów elektronicznych

01-919 Warszawa, Wólczyńska 133

Enterprise Europe Network Central Poland - BSN - IMBiGS

02-673 Warszawa, Racjonalizacji 6/8

Foresight Investments Sp. z o.o.

02-953 Warszawa, Kosiarzy 32

Foresight Strategy Advisors Sp. z o.o.

02-662 Warszawa, Świeradowska 44a

Future Market Research. Soroczyńska E.

05-092 Łomianki, Fabryczna 19/3

Gawda W. Instytut mediów

05-092 Łomianki, Zawilca 12

Geoprofit. Dziemianowicz W.

04-680 Warszawa, Wiązana 26f

Grupa IBS

05-120 Legionowo, Warszawska 49

Hyppocrates. Instytut Położnictwa i Ginekologii. Malinowski J.E.

01-911 Warszawa, Andersena 8 m. 13

I.D.C. Sp. z o.o. Central Europe. Oddział w Polsce

02-781 Warszawa, Czapli 31a

Imfarm. Instytut Marketingu Farmaceutycznego i Medycznego

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 93

Imform Polska Sp. z o.o.

03-946 Warszawa, Brazylijska 14a lok. 30

INOS. Instytut Optyki Stosowanej. Zaawansowane systemy optyczne dla nauki i przemysłu

03-805 Warszawa, Kamionkowska 18

Institute of Clinical Research sp.j. Podgórska, Skawiński

03-984 Warszawa, Cichociemnych 4 lok. 9

Instytut Adama Mickiewicza

00-560 Warszawa, Mokotowska 25

Instytut Badań DNA Sp. z o.o. Laboratorium genetyczne, testy ojcostwa, kryminalistyka

02-532 Warszawa, Rakowiecka 36

Instytut Badań Edukacyjnych

01-180 Warszawa, Górczewska 8

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

00-074 Warszawa, Trębacka 4 lok. 322

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Oddział

02-923 Warszawa, Kołobrzeska 16

Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87

Instytut Badań Strategicznych

02-672 Warszawa, Domaniewska 37a

Instytut Badań Systemowych PAN

01-447 Warszawa, Newelska 6

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

03-301 Warszawa, Jagiellońska 80

Instytut Badawczy Leśnictwa

00-973 Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 R. 3

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

02-106 Warszawa, Pawińskiego 5a

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

02-093 Warszawa, Pasteura 3

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

02-516 Warszawa, Starościńska 5

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu

04-190 Warszawa, Jubilerska 4

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

02-532 Warszawa, Rakowiecka 32

Instytut Chemii Fizycznej PAN

01-224 Warszawa, Kasprzaka 44/52

Instytut Chemii Fizycznej PAN. Zakład doświadczalny Chemipan

01-224 Warszawa, Kasprzaka 44/52

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

03-195 Warszawa, Dorodna 16

Instytut Chemii Organicznej PAN

01-224 Warszawa, Kasprzaka 44 lok. 52

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego

01-793 Warszawa, Rydygiera 8

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

00-002 Warszawa, Świętokrzyska 20

Instytut Energii Atomowej. Otwock - Świerk

05-400 Otwock, os. Świerk

Instytut Farmaceutyczny

01-793 Warszawa, Rydygiera 8

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

00-330 Warszawa, Nowy Świat 72

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

05-110 Jabłonna, Instytucka 3

Instytut Fizyki PAN

02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

05-552 Jastrzębiec, Postępu 1

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Zakład Doświadczalny

05-551 Kosów, Karasia 53

Instytut Geodezji i Kartografii

02-679 Warszawa, Modzelewskiego 27

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

01-452 Warszawa, Księcia Janusza 64

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

03-728 Warszawa, Targowa 45

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

00-957 Warszawa, Indiry Gandhi 14

Instytut Historii Nauki PAN

00-330 Warszawa, Nowy Świat 72

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

05-870 Radzików

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików. Oddział Młochów

05-832 Młochów, Platanowa 19

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

05-820 Piastów, Harcerska 30

Instytut Koniuktur i Cen Handlu Zagranicznego

00-680 Warszawa, Żurawia 4a

Instytut Kultury

01-532 Warszawa, Skazańców 25

Instytut Lotnictwa

02-256 Warszawa, al. Krakowska 110/114

Instytut Łączności

04-894 Warszawa, Szachowa 1

Instytut Matematyczny PAN. Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. S. Banacha

00-956 Warszawa, Śniadeckich 8

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

01-796 Warszawa, Duchnicka 3

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

02-673 Warszawa, Racjonalizacji 6/8

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

02-106 Warszawa, Pawińskiego 5

Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Fundacja

00-743 Warszawa, Nabielaka 15

Instytut Nafty i Gazu. Oddział

01-224 Warszawa, Kasprzaka 25

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

00-330 Warszawa, Nowy Świat 72

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

00-330 Warszawa, Nowy Świat 72

Instytut Ochrony Środowiska. Centrala

01-692 Warszawa, Kolektorska 4

Instytut Paleobiologii im. R. Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

00-818 Warszawa, Twarda 51 lok. 55

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN

00-818 Warszawa, Twarda 51/55

Instytut Podstaw Informatyki PAN

01-237 Warszawa, Ordona 21

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

00-049 Warszawa, Pawińskiego 5a

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

01-022 Warszawa, Bellottiego 3b

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

05-400 Świerk

Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności Sp. z o.o.

02-776 Warszawa, Strzeleckiego 4 lok. 34

Instytut Przemysłu Organicznego

26-670 Pionki, Zakładowa 7

Instytut Przemysłu Organicznego. Środki ochrony roślin, materiały

03-236 Warszawa, Annopol 6

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

02-412 Warszawa, Gęślarska 3

Instytut Rachunkowości Zarządczej

00-031 Warszawa, Szpitalna 5

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

00-554 Warszawa, Marszałkowska 34 lok. 50

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

00-330 Warszawa, Nowy Świat 72

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

02-981 Warszawa, Augustówka 1

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Zakład rybactwa stawowego

05-500 Żabieniec, Główna 48

Instytut Sportu

01-982 Warszawa, Trylogii 2/16

Instytut Spraw Samorządowych i Lokalnych Sp. z o.o.

00-381 Warszawa, al. 3 Maja 14 lok. 15

Instytut Studiów Politycznych PAN

00-625 Warszawa, Polna 18/20

Instytut Sztuki PAN

00-238 Warszawa, Długa 26/28

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Warszawa, Księcia Bolesława 6

Instytut Techniki Budowlanej

00-611 Warszawa, Filtrowa 1

Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej

26-600 Radom, Wilcza 8

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy

05-090 Falenty, al. Hrabska 3

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

26-600 Radom, Pułaskiego 6/10

Instytut Technologii Elektronowej

02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

01-919 Warszawa, Wólczyńska 133

Instytut Tele- i Radiotechniczny. Siedziba główna

03-450 Warszawa, Ratuszowa 11

Instytut Transportu Samochodowego

03-301 Warszawa, Jagiellońska 80

Instytut Ubezpieczeń i Prewencji Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego

26-617 Radom, Bolesława Chrobrego 31

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy Puławy. Rolniczy zakład doświadczalny

26-704 Grabów nad Wisłą, 34

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 25

Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Sp. z o.o.

00-236 Warszawa, Świętojerska 5 lok. 7

Instytut Zoologii PAN. Muzeum i Instytut Zoologii

05-152 Łomna-Las

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła

02-903 Warszawa, Powsińska 61/63

Kamler Wanda. Biuro organizacji badań naukowych

00-735 Warszawa, Iwicka 49 lok. 11

Kos. Techniczne biuro doradcze. Kozłowski S.

05-540 Zalesie Górne, Promienna 1a

Krasucki Tomasz. Doradztwo farmaceutyczne

01-013 Warszawa, Kacza 6 lok. 70

Lab-Bud s.c. Zakład badawczy aparatury badawczo - pomiarowej

00-719 Warszawa, Zwierzyniecka 1 lok. 4a

Lab-Rod. Dobrowolscy W.S.

01-222 Warszawa, Prądzyńskiego 9

Lewandowski Witold. Doradztwo techniczne

03-188 Warszawa, Nagodziców 12 lok. 6

Logis. Ośrodek innowacyjno - wdrożeniowy

02-587 Warszawa, Wiktorska 65 lok. 28

Lurgi Energie und Entsorgung. Sp. z o.o.

02-981 Warszawa, Augustówka 5

MRInsight Sp. z o.o.

02-776 Warszawa, Nowoursynowska 160 lok. suterena

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

00-679 Warszawa, Wilcza 64

Narodowy Instytut Leków

00-725 Warszawa, Chełmska 30/34

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny

00-791 Warszawa, Chocimska 24

Oinet. Ośrodek informacji naukowej, technicznej i gospodarczej

05-540 Zalesie Górne, Środkowa 9a

Olszewski J. Doradztwo techniczno - handlowe

02-781 Warszawa, Zaolziańska 5 lok. 30

Orgmasz. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle

00-879 Warszawa, Żelazna 87

Ośrodek Aerologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

05-120 Legionowo, Zegrzyńska 38

Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych

01-946 Warszawa, Kalinowej Łąki 8

Ośrodek Badań i Wdrożeń Gospodarczych sp. z o.o.

00-781 Warszawa, Boryszewska 2b

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Gospodarki Energetycznej. Oddział

04-078 Warszawa, Garibaldiego 5a

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

09-411 Płock, Chemików 5

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Instytutu Tele i Radiotechnicznego

00-241 Warszawa, Długa 44/50

Ośrodek Przetwarzania Informacji

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 188b

Państwowy Instytut Badawczy Ochrony Roślin. Terenowa stacja doświadczalna

05-825 Grodzisk Mazowiecki, gen. Okulickiego 3

Państwowy Instytut Geologiczny

05-074 Halinów, Okuniewska 1

Państwowy Instytut Geologiczny. Archiwum rdzeni wiertniczych i próbek

05-500 Piaseczno, Puławska 34a

Pharmaconsult. Ślifirski P., dr

05-827 Grodzisk Mazowiecki, Kasprowicza 22

Piast. Ośrodek Badań Genealogicznych

02-632 Warszawa, Gimnastyczna 11

Pielaszek Research Sp. z o.o.

04-847 Warszawa, Popiołów 10a

Płoński Jerzy Doradztwo Techniczne

Warszawa, Senatorska 40

Pogorzelski M. Doradztwo techniczne

01-809 Warszawa, Cegłowska 74 lok. 1

Polatom

03-480 Warszawa, Burdzińskiego 5

Polatom. Ośrodek Radioizotopów

05-400 Otwock, os. Świerk

Polski Instytut NLP

01-203 Warszawa, Karolkowa 49a

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Analizy, ekspertyzy, publikacje

00-580 Warszawa, Warecka 1a

Pol-Sym. Biuro doradztwa technicznego

01-485 Warszawa, Radiowa 1/10

Predom-OBR. Ośrodek badawczo - rozwojowy

02-255 Warszawa, Krakowiaków 53

Promocja. Sp. z o.o. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych

00-681 Warszawa, Hoża 61

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp.z o.o.

05-230 Kobyłka, Napoleona 2

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A.

04-051 Warszawa, Poligonowa 30

Punkt Doświadczalny Oceny Roślin Uprawnych

08-116 Seroczyn, Koszarowa 4

Quantum Satis Sp. z o.o.

04-216 Warszawa, Biskupia 91

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny

00-159 Warszawa, gen. Andersa 15

Salwin Wiesław. Doradztwo techniczne

01-711 Warszawa, Tołwińskiego 8 lok. 30

Samodzielna Katedra Archeologii Terenowej

03-921 Warszawa, Londyńska 1a lok. 7

Sanprojekt s.c. Chełmiński J., Gąsiorowska H.

07-410 Ostrołęka, Chabrowa 2

Sekocenbud. Sp. z o.o. Ośrodek wdrożeń ekonomiczno - organizacyjnych budownictwa Promocja.

02-796 Warszawa, Migdałowa 4

Stacja naukowa im. prof. Stanisława Herbsta

06-500 Mława, 3 Maja 5

Szumski Henryk. Biuro doradztwa naukowo - technicznego

05-806 Komorów, Bugaj 14a

Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej

00-665 Warszawa, Nowowiejska 21/25

Walther Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe

04-041 Warszawa, Ostrobramska 101

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

04-414 Warszawa, al. gen. Chruściela "Montera" 105

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

01-163 Warszawa, Kozielska 4

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. J. Groszkowskiego

05-130 Zegrze Południowe, Warszawska 22a

Wojskowy Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów

01-045 Warszawa, Kolska 13

Zakład Analiz Fizykochemicznych SGGW

02-786 Warszawa, Ciszewskiego 8

Zakład Biologii Antarktyki PAN

02-141 Warszawa, Ustrzycka 10/12

Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

05-832 Rozalin, 55

Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

05-831 Młochów

Zakład Doświadczalny Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

05-552 Jastrzębiec, Postępu 1

Zakład Doświadczalny Wojskowego Instytutu Łączności

05-130 Zegrze Południowe

Zakład Działalności Pomocniczej PAN

00-330 Warszawa, Nowy Świat 72 lok. 102

 

Szkoły wyższe publiczne i niepubliczne (w tym poszczególne wydziały ważniejszych uczelni):

Nazwa: Adres:

Akademia Finansów

03-199 Warszawa, Modlińska 51

Akademia Humanistyczna

06-400 Ciechanów, 17 Stycznia 56a

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

06-100 Pułtusk, Daszyńskiego 17

Akademia Leona Koźmińskiego

03-301 Warszawa, Jagiellońska 57/59

Akademia Medyczna w Warszawie. Wydział Nauki o Zdrowiu. Zakład pielęgniarstwa

08-110 Siedlce, Młynarska 17

Akademia Obrony Narodowej

04-414 Warszawa, al. gen. Chruściela "Montera" 103

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

02-353 Warszawa, Szczęśliwicka 40

Akademia Podlaska

08-110 Siedlce, Konarskiego 2

Akademia Sztuk Pięknych

00-068 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 5

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza

00-246 Warszawa, Miodowa 22/24

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego

00-968 Warszawa, Marymoncka 34

Almamer. Wyższa Szkoła Ekonomiczna

01-201 Warszawa, Wolska 43

Biuro Dossier. Studia Podyplomowe dla Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania U.W. Maria Kujcys

00-145 Warszawa, al. Solidarności 82 lok. 19

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

00-375 Warszawa, Smolna 13

Bobolanum. Papieski Wydział Teologiczny

02-532 Warszawa, Rakowiecka 61

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

02-653 Warszawa, al. Niepodległości 22

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

00-236 Warszawa, Świętojerska 9

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

01-813 Warszawa, Marymoncka 99

Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej

02-008 Warszawa, Koszykowa 80

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

00-246 Warszawa, Miodowa 21c

Cobra. Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu

09-402 Płock, al. Jachowicza 2

Collegium Civitas

00-901 Warszawa, pl. Defilad 1

Collegium Varsoviense. Szkoła Wyższa Warszawska

01-460 Warszawa, Górczewska 212/226

Edukacja w Sporcie. Szkoła Wyższa

01-423 Warszawa, Obozowa 60

Eltom s.c. Fatyga E.T.

06-300 Przasnysz, Broniewskiego 10

Euro Swiss University European School of Business Administration

00-896 Warszawa, Ogrodowa 28/30

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

00-028 Warszawa, Bracka 20a

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

00-046 Warszawa, Nowy Świat 69

Instytut Matematyki i Informatyki

09-402 Płock, pl. Dąbrowskiego 2

Instytut Nauk Ekonomicznych

06-114 Trzepowo

Instytut Neofilologii

09-402 Płock, Kościuszki 20

Instytut Pedagogoiki

09-400 Płock, Gałczyńskiego 28

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

00-046 Warszawa, Nowy Świat 69

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy

05-090 Falenty, al. Hrabska 3

Instytut Teologiczny w Siedlcach. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela

08-110 Siedlce, Sokołowska 124

IZMA. Polsko - Francuskie Studia MBA

02-776 Warszawa, Nowoursynowska 159c

Kolegium Nauczycielskie

00-454 Warszawa, Czerniakowska 128

Kolegium Nauczycielskie

06-400 Ciechanów, Sienkiewicza 33

Kolegium Nauczycielskie

26-605 Radom, Pułaskiego 9

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

02-067 Warszawa, Wawelska 56

Lingwistyczna Szkoła Wyższa

02-248 Warszawa, Startowa 9

Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o. w Katowicach. Oddział

00-680 Warszawa, Żurawia 47

Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii Politechniki Warszawskiej. Wydział Chemiczny

00-645 Warszawa, Noakowskiego 3

Mila College. Szkoła wyższa

00-180 Warszawa, Miła 7

Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Sp. z o.o.

00-724 Warszawa, Chełmska 21

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

06-400 Ciechanów, Kopernika 7

Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. dr. Jerzego Serejskiego

04-725 Warszawa, Hafciarska 80/86

Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych TWP

26-610 Radom, Partyzantów 5/7

Oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej

02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164

Olympus. Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego

01-018 Warszawa, Wolność 2a

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

06-400 Ciechanów, Narutowicza 9

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

09-402 Płock, pl. Dąbrowskiego 2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Instytut Filologiczno - Historyczny

06-500 Mława, Warszawska 52

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

09-400 Płock, pl. gen. Dąbrowskiego 2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. Instytut Nauk Ekonomicznych

09-421 Nowe Trzepowo

Pedagogium. Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej

00-102 Warszawa, Marszałkowska 115

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Janusza Łyko

05-807 Żółwin, 39

Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej

02-302 Warszawa, Spiska 16

Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego

Radom, Malczewskiego 29

Politechnika Radomska. Wydział Mechaniczny

26-612 Radom, Krasickiego 54

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1

Politechnika Warszawska. Centrum Współpracy Międzynarodowej

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1

Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

02-524 Warszawa, L. Narbutta 84

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

02-008 Warszawa, Koszykowa 86

Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji

05-820 Reguły, Graniczna 12

Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych

00-728 Warszawa, Bobrowiecka 9

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska

26-615 Radom, Zubrzyckiego 6

Radomska Szkoła Wyższa

26-615 Radom, Zubrzyckiego 2

Rolnicza Stacja Doświadczalna Akademii Podlaskiej w Siedlcach

08-111 Zawady

SIG. Wyższa Szkoła Menadżerska

06-400 Ciechanów, Żórawskiego 5

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

00-193 Warszawa, Stawki 4

St Clements University Sp. z o.o. Nauka na odległość. Open learning

02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 83 lok. 20

Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych

26-600 Radom, Traugutta 61

Studium Europy Wschodniej UW

00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28

Studium Kształcenia Ustawicznego

09-402 Płock, pl. Dąbrowskiego 2

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

02-008 Warszawa, Koszykowa 79

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rolniczy zakład doświadczalny

05-510 Obory, 101

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rolniczy zakład doświadczalny

05-840 Grudów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział ogrodnictwa i architektury krajobrazu

05-505 Błonie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Domy akademickie. Laboratoria. Weterynaria. Hotele

02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166

Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej

02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa, J. Słowackiego 52/54

Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

01-629 Warszawa, al. J. Słowackiego 52 lok. 54

Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Warszawa, al. J. Słowackiego 52 lok. 54

Szkoła Nauk Społecznych

00-330 Warszawa, Nowy Świat 72

Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego

00-724 Warszawa, Chełmska 21a

Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

02-778 Warszawa, Grzegorzewskiej 10

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

03-815 Warszawa, Chodakowska 19/31

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych

00-236 Warszawa, Świętojerska 3/5/7

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Radom

26-610 Radom, Partyzantów 5 lok. 7

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Oddział regionalny w Kielcach. Delegatura w Radomiu

26-600 Radom, Partyzantów 5 lok. 7

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

03-204 Warszawa, Łabiszyńska 25

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

01-815 Warszawa, Dewajtis 5

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Teologiczny

26-616 Radom, Młyńska 23 lok. 25

Uniwersytet Łódzki. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny

07-401 Ostrołęka, Batalionu Czwartaków 6

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kolegium Licencjackie

26-610 Radom, Uniwersytecka 6

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina

00-368 Warszawa, Okólnik 2

Uniwersytet Warszawski

00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28

Uniwersytet Warszawski. Punkt Konsultacyjny

09-400 Płock, al. Kobylińskiego 25

Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografi i Studiów Regionalnych. Mazowiecki Ośrodek Geograficzny

09-413 Murzynowo, 34

Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania

02-678 Warszawa, Szturmowa 3

Uniwersytet Warszawski. Zawodowe Studia Informatyczne

02-097 Warszawa, S. Banacha 2

Warszawska Szkoła Zarządzania

01-204 Warszawa, Siedmiogrodzka 3a

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego

02-667 Warszawa, Abramowskiego 4

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

01-233 Warszawa, Bema 87

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

00-169 Warszawa, Lewartowskiego 17

Warszawski Uniwersytet Medyczny

02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury 61

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wydział farmaceutyczny

Warszawa, S. Banacha 1

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

00-908 Warszawa, gen. Kaliskiego 2

Wszechnica Polska. Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 lok. 825

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

00-668 Warszawa, Noakowskiego 18/20

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

00-664 Warszawa, Noakowskiego 3

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

00-665 Warszawa, Nowowiejska 15/19

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

00-653 Warszawa, Nowowiejska 20

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

02-525 Warszawa, św. Boboli 8

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

00-241 Warszawa, Długa 44 lok. 50

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

07-300 Stare Lubiejewo, Klonowa 4

Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej

26-610 Radom, Traugutta 61

Wydział Nauk Ścisłych. Akademia Podlaska

08-110 Siedlce, 3 Maja 54

Wydział Socjologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora

06-400 Ciechanów, Kraszewskiego 8a

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

02-678 Warszawa, Szturmowa 1/3

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

26-604 Radom, Graniczna 24

Wyższa Skoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa

02-148 Warszawa, 17 Stycznia 32

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

07-410 Ostrołęka, gen. armii Gorbatowa 15

Wyższa Szkoła Administracyjno - Społeczna w Warszawie

03-838 Warszawa, Grochowska 346/348

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

02-567 Warszawa, Sandomierska 12

Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka

26-610 Radom, Kolejowa 22

Wyższa Szkoła Celna

03-301 Warszawa, Jagiellońska 82

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej

03-204 Warszawa, Łabiszyńska 25

Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Wańkowicza w Warszawie. Instytut Dziennikarstwa w Radomiu

26-612 Radom, Tartaczna 16/18

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

02-383 Warszawa, Grójecka 128

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. Stacja ochrony przyrody

05-080 Klaudyn, Klaudyńska 33

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

00-145 Warszawa, al. Solidarności 74a

Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Filia

02-353 Warszawa, Szczęśliwicka 33a

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna

02-787 Warszawa, Stokłosy 3

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna

07-401 Ostrołęka, Kołobrzeska 15

Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej. Informatyka i ekonometria

05-830 Nadarzyn, Wiśniowa 26

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

05-410 Józefów, Sienkiewicza 2

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami

00-324 Warszawa, Karowa 31

Wyższa Szkoła Handlowa

26-610 Radom, Traugutta 61a

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka

00-695 Warszawa, Nowogrodzka 56

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

02-662 Warszawa, Świeradowska 43

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki

03-816 Warszawa, Chodakowska 50

Wyższa Szkoła im. P. Włodkowica w Płocku. Filia

07-200 Wyszków, Geodetów 45a

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

01-447 Warszawa, Newelska 6

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Wydział Zarządzania i Marketingu

01-249 Warszawa, Gizów 6

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

03-948 Warszawa, Meksykańska 6

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia

01-793 Warszawa, Rydygiera 8

Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

00-901 Warszawa, pl. Defilad 1

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

05-800 Pruszków, Staszica 1

Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów

05-840 Brwinów, Pszczelińska 99

Wyższa Szkoła Mazowiecka

02-787 Warszawa, Stokłosy 3

Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy

02-109 Warszawa, Księcia Trojdena 2

Wyższa Szkoła Menedżerska

03-772 Warszawa, Kawęczyńska 36

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych

26-600 Radom, Czachowskiego 34

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. J. Majki

03-802 Warszawa, Skaryszewska 12

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim

05-410 Mińsk Mazowiecki, Konstytucji 3 Maja 1a

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

02-202 Warszawa, Pandy 13

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego

00-389 Warszawa, Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Promocji

00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 44

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych

05-400 Otwock, Armii Krajowej 13

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju

05-090 Falenty, al. Hrabska 3

Wyższa Szkoła Rehabilitacji

01-161 Warszawa, Obozowa 20

Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego

96-300 Żyrardów, Waryńskiego 1

Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna

01-234 Warszawa, Kasprzaka 29 lok. 31

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

01-310 Warszawa, Rozłogi 10

Wyższa Szkoła Sztuki Filmowej i Reżyserii

00-150 Warszawa, Nowolipie 9/11 lok. 75

Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie

04-704 Warszawa, Hafciarska 11

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

01-030 Warszawa, Pawia 55

Wyższa Szkoła Teologiczno - Humanistyczna im. M. Beliny-Czechowskiego

05-807 Podkowa Leśna, Jana Pawła II 39

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

01-242 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 38

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza

01-813 Warszawa, Marymoncka 34

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie

05-200 Wołomin, Legionów 85

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

96-500 Sochaczew, Stadionowa 4

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

02-776 Warszawa, Dereniowa 52 lok. 54

Wyższa Szkoła Zarządzania. Polish Open University

02-672 Warszawa, Domaniewska 37a

Wyższa Szkoła Zawodowa

09-402 Płock, pl. gen. Dąbrowskiego 2

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Kosmetologia, fizjoterapia, chemia kosmetyczna

00-252 Warszawa, Podwale 13

Ośrodki szkoleniowo-doradcze:

Nazwa: Miejscowość:

Centrum Dydaktyczne Przedsiębiorczości

Warszawa

Centrum Pośrednictwa Pracy i Wspierania Przedsiębiorczości

Płońsk

Centrum Wspierania Biznesu

Łomża

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego

Ciechanów

Gminne Centrum Informacji

Łomianki

Infocentrum

Warszawa

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

Radom

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Warszawa

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Warszawa

Ośrodek Badania Jakości Wyrobów „ZETOM”

Warszawa

Ośrodek Kształcenia Kursowego

Łomża

Punkt Konsultacyjny

Płock

Punkt Konsultacyjny

Radom

Punkt Konsultacyjny

Łomża

Punkt Konsultacyjny

Warszawa

Punkt Konsultacyjny

Warszawa

Radomska Szkoła Zarządzania

Radom

Radomskie Centrum Przedsiębiorczości

Radom

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Ciechanów

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Siedlce

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Łomża

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Płock

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Płock

 

Preinkubatory Przedsiębiorczości:

Nazwa: Miejscowość:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym

Warszawa

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Warszawskiej

Warszawa

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Warszawa

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Handlowej

Warszawa

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warszawskim

Warszawa

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

Warszawa

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Warszawa

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

Warszawa

 

Parki Technologiczne:

Nazwa: Adres:

Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.

09-400 Płock, al. Kobylińskiego 25

Warszawski Park Technologiczny S.A.

03-433 Warszawa, Strzelecka 3

Centra Transferu Technologii:

Nazwa: Miejscowość:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Warszawa

Centrum Transferu Technologii

Warszawa

Centrum Transferu Technologii i Promocji Innowacji

Warszawa

Fundacja Centrum Innowacji FIRE

Warszawa

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Warszawa

Fundacja Poszanowania Energii

Warszawa

Mazowieckie Centrum Usług Pomocniczych dla Innowatorów Indywidualnych

Warszawa

Ośrodek Innowacji NOT

Ostrołęka

Ośrodek Innowacji NOT

Ciechanów

Ośrodek Innowacji NOT

Radom

Ośrodek Innowacji NOT

Siedlce

Ośrodek Innowacji NOT

Płock

Ośrodek Innowacyjności

Radom

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

Warszawa

Inkubatory Przedsiębiorczości:

Nazwa: Miejscowość:

Inkubator Przedsiębiorczości

Radom

 

Jednostki uczestniczące w transferze technologii i świadczące usługi proinnowacyjne:

Nazwa: Adres:

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Warszawa (Krajowa Sieci Innowacji KSU)

Warszawa

Centrum Innowacji

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

Fundacja Poszanowania Energii Warszawa (Krajowa Sieci Innowacji KSU)

Warszawa

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu (Krajowa Sieci Innowacji KSU)

Radom

Krajowa Izba Gospodarcza - Biuro KIGNET

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Warszawa

Platforma Innowacyjna

Warszawa

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Warszawa

Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

Warszawa

Polskie Platformy Technologiczne

Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK)

Warszawa

STIM Warszawa - Ośrodek Przetwarzania Informacji

Warszawa

STIM Warszawa - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW

Warszawa

Warszawska Izba Gospodarcza

Warszawa

Projekt "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.