„Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” krokiem w stronę aktywizacji zawodowej osób starszych

Realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM projekt „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” został objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki. Grupę docelową projektu stanowiły osoby z tzw. grupy 45+ (zatrudnione, nieaktywne zawodowo, bezrobotne) chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 50 uczestników, w tym 6 osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy Inkubatora brali udział m.in. w szkoleniach z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa, warsztatach psychoedukacyjnych czy różnego rodzaju spotkaniach doradczych. W ramach projektu uczestnicy opracowali biznesplany, z których wyłoniono najlepsze pomysły. Realizację wytypowanych przedsięwzięć wspomożono dotacją na uruchomienie działalności gospodarczej. Kwoty dotacji sięgały do 40 tys. zł na okres pełnego roku, w przeciągu którego działalność nie może zostać zamknięta.

Ponadto, nowopowstałe firmy otrzymały pomoc szkoleniowo-doradczą dostosowaną do indywidualnych potrzeb oraz trudności napotykanych przez początkujących przedsiębiorców. Wsparcie doradcze udzielane jest przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.

W wyniku działań projektu założono 36 nowych firm. Co więcej, 7 uczestników Inkubatora stworzyło miejsca pracy dla kolejnych 14 osób. Warto w tym miejscu podkreślić także, że na przekór stereotypom dotyczących osób dojrzałych, niektóre z przedsiębiorstw swoją działalność opierają na wykorzystaniu Internetu – jedna z nowych firm prowadzi platformę ekspercką, inna portal informacyjno-edukacyjne, jeszcze inne sklepy internetowe.

Do ciekawszych pomysłów zrealizowanych dzięki wsparciu projektu możemy zaliczyć m.in. sklep z ekologiczną żywnością, specjalistyczny gabinet podologiczny czy galerię sztuki połączoną z kawiarnią. Lista pozostałych firm dostępna jest na stronie projektu.

W ubiegłym roku projekt „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” został wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki EFS” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Dojrzali_w_biznesie_POKL_27052013.aspx

Projekt "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.