Loading...

logo-wydarzenie bela-msodi

Mazowieckie Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności


Mazowieckie Dni Twórczości, Designu i Innowacji 2014 to wyjątkowe połączenie kreatywności, nauki, wzornictwa i przedsiębiorczości. Dwa dni poszukiwania inspiracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy twórcami, projektantami, innowatorami, przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i samorządów. 

MDTDI to 12 salonów tematycznych oraz kilkanaście inspirujących debat i kreatywnych warsztatów. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa dobrze zaprojektowanych, wyróżniających się produktów i wynalazków, a także cykl warsztatów regionalnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. 
 
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! 

Mazowieckie Dni Twórczości, Designu i Innowacji organizowane są przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu systemowego Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI). Projekt oraz wydarzenie współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Dzień 1 – Inspiracje

25 czerwca, 12.00 – 20.00 , siedziba Instytutu Wzornictwa Przemysłowego ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

12.00 - Gala otwierająca z udziałem Marszałka Województwa


Salony tematyczne 12.00 – 20.00

■  WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE wystawa inspirujących prac dyplomowych studentów wydziału wzornictwa przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wystawa prac polskich twórców i rzemieślników. Podczas wizyty część eksponatów będzie dostępna do kupienia. 

■  INNOWACJE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - salon poszukujący odpowiedzi na pytanie jak przestrzeń, która nas otacza, wpływa na nasz styl życia i sposób myślenia. [pełny opis salonu]

- Paweł Kaźmierczyk, Creative Poland
- Łukasz Grondecki, Page Interactive
- Sylwia Weilandt, Urząd m.st. Warszawy
- Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana

■  NAUKA I MEDYCYNA– salon poświęcony prezentacji dorobku klastrów medycznych z województwa Mazowieckiego. 

- Mazowiecki Klaster Leczenia Bólu
- Mazowiecki Klaster Peptydowy
- Klaster Innowacyjna Medycyna z Wrocławia

■  APLIKACJE MOBILNE – salon prezentujący tworzenie gier i aplikacji mobilnych na różnych platformach sprzętowych. 

- SME TRAINING – Akademia Gier i Postprodukcji

■  ŚRODOWISKO DLA KREATYWNOŚCI  – salon poświęcony ofercie różnych instytucji wspierających sektor kreatywny, takich jak coworkingownie, fablaby, inkubatory przedsiębiorczości. 

- Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
- Coworking
- Startupy

■  Ja robot – salon pokazujący wspaniałe dokonania polskich studentów w programowaniu i tworzeniu robotów. 

- UniForge – pokaz drukowania 3D
- Łazik marsjański – Politechnika Rzeszowska
- Platforma Omnikierunkowa i Robot LineFollower – Politechnika Warszawska

Debaty – Panele dyskusyjne 16.00 – 19.00

16.00 -  PRAKTYCZNY WYMIAR DESIGNU I INNOWACJI - debata o roli designu i innowacji we współczesnej gospodarce. W debacie uczestniczyć będą prof. Ksawery Piwocki (Dziekan Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), Paweł Rosół (klubokawiarnia MiTo), przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy, przedstawiciele Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. 

17.00 -  BIOTECHNOLOGIA I JEJ WPŁYW NA GOSPODARKĘ MAZOWSZA-  debata o innowacyjnej branży Mazowsza, jaką jest biotechnologia i o jej oddziaływaniu na nasze codzienne życie. W debacie uczestniczyć będą przedstawiciele Mazowieckiego Klastra Leczenia Bólu, Mazowieckiego Klastra Peptydowego oraz Klastra Innowacyjna Medycyna ze Wrocławia.

18.00 -  DESIGN YOUR BUSSINES (Networkingownia #4)- debata na temat efektywnej współpracy pomiędzy sektorem przemysłu a kreatywnym. To moment na pokazanie tych dwóch niezwykle ważnych i bliskich sobie partnerów, porozmawiamy jak designer widzi przedsiębiorcę, jaki obraz designera posiada przedsiębiorca, a wszystko w obecności prawnika, który będzie korygował wyobrażenia i oczekiwania jednej i drugiej strony. [pełny opis debaty]

 


Warsztat - 14.00 - 15.30

■  FITNESS MÓZGU, CZYLI TRENING OD KREATYWNOŚCI DO INNOWACYJNOŚCI -  warsztaty z elementami improwizacji, metod twórczego myślenia i treningu kreatywności w jednym.

Dzień 2 – Możliwości

26 czerwca, 12.00 – 20.00, siedziba Instytutu Wzornictwa Przemysłowego ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

Salony tematyczne 12.00 – 20.00

■  INNOWACJE SPOŁECZNE– w salonie przedstawiony zostanie dorobek projektów, w których potencjał kreatywności i twórczości pomaga zmieniać społeczność.  [pełny opis salonu]

- Sylwia Weiland - Urząd m.st. Warszawy
- Bogna Świątkowska - Fundacja Bęc Zmiana
- Katarzyna Rostek - OSP w Tłuszczu ( Miodzio Wioska)

■  INNOWACJE W TWOIM DOMU – prezentacja najciekawszych projektów realizowanych w Polsce, polepszających codzienne życie. 

- Paweł Kurzyński - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- Tomasz Jabłoński - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

■  INNOWACJE W PROCESIE ZARZĄDZANIA FIRMĄ – salon pokazujący, w jaki sposób rozwiązania znane z gier komputerowych znajdują zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

- SME TRAINING

■  IT  - w salonie pokazana zostanie technologia tworzenia aplikacji oparta na potencjale kreatywności i twórczości. 

- Piotr Olesiński - Design Thinking

■  PRZYKŁADY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I WYNALAZKÓW TECHNICZNYCH – salon poświęcony najciekawszym i najbardziej inspirującym rozwiązaniom i innowacjom technicznym. 

- Grzegorz Wierzbicki - Ośrodek Przetwarzania Danych,
- dr Maciej Wieloch - Akcelerator Innowacji NOT

■  KASA TO.. PRAWIE WSZYSTKO – salon, w którym będzie można zapoznać się z szeroką ofertą instytucji ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności i porozmawiać z ich przedstawicielami. 

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
- Wiktoria Mikowska - wspieramculture.pl

Debaty – Panele dyskusyjne 16.00 – 19.00

■  FINANSOWANIE INNOWACJI – debacie o mechanizmach finansowania aktywności w sferze designu i innowacji przy wykorzystaniu mechanizmów finansowania: bezzwrotnego, dłużnego, kapitałowego i społecznościowego. W debacie udział wezmą: Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Tomasz Sypuła, Prezes Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, dr Maciej Wieloch, Członek Zarządu Akceleratora Innowacji NOT Sp. z o.o., przedstawiciel portalu crowdfundingowego wspieramkulture.pl oraz Prezes Bożena Gargas - Instytut Wzornictwa Przemysłowego, która opowie jak te środki można efektywnie zagospodarować. 

■  INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE INNOWACJE W REGIONIE– debata o roli różnych instytucji w procesie tworzenia i rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa od etapu preinkubacji, poprzez start-up aż do dynamicznego rozwoju. W debacie uczestniczyć będą: przedstawiciele Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, przedstawiciele Centrum Przedsiębiorczości Smolna; Pan Mariusz Stachnik - przedstawiciele Mazowieckiego Klastra ICT; Prezes Michał Luczewski - Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.

■  EDUKACJA DLA INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI - – debata poświęcona roli jaką powinna odgrywać uczelnia w nowej gospodarce opartej na wiedzy. W debacie udział wezmą: prof. Kaswery Piwocki, Dziekan Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dr inż. Andrzej Królikowski, Prodziekan ds. Studenckich, Wydział Chemii, Politechnika Warszawska, przedstawiciele wiodących uczelni z województwa Mazowieckiego, prof.Tomasz Gołębiowski (SGH) – kierownik studiów IWP i SGH „Design Management. Zarządzanie rozwoje nowego produktu” i Katarzyna Rzehak – Dyrektor Kreatywna Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.


Warsztaty dla dzieci i młodzieży –  12.00 – 13.30 i 14.00 - 15.30

■  ROBOTYKA - PROJEKTOWANIE Z ARDUINO - warsztat dla dzieci w wieku od 10 lat, które przy użyciu prostego graficznego oprogramowania będą mogły spróbować swoich sił w sterowaniu robotami. Podczas warsztatu uczestnicy poznają podstawy robotyki i elektroniki. Kulminacyjnym momentem warsztatu będą zawody w przejechaniu prostego labiryntu na czas.

■  PROCESSING - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE- Warsztat dla licealistów i studentów, którzy będą mogli poznać język programowania Processing używanego przez VJ-ów i grafików. Podczas warsztatu uczestnicy spróbują swoich sił w fascynującym świecie programowania, ucząc się podstawowych zasad w nim obowiązujących – logiki, składni, konsekwencji, a przy tym będą mogli odkryć w sobie twórczy potencjał.

POKAZ DRUKU 3D - podczas warsztatów cały czas będzie pracować drukarka 3D, drukując modele. W przerwach prowadzący będzie przekazywać ciekawe informacje na temat druku 3D.

Warsztaty

Warsztaty w poszczególnych miastach

Siedlce, 25.06.2014 r.  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych, ul. 3 Maja 54


15.00 – 16.30 – Robotyka

17.00 – 18.30 – Innowacja - co to właściwie oznacza?

19.00 – 20.30 – Kreatywność - dla wszystkich czy tylko dla wybranych? Mity i prawdy o twórczym myśleniu


Ostrołęka, 25.06.2014 r.  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, ul. Korczaka 73


15.00 – 16.30 – Warsztaty eksperymentalne

17.00 – 18.30 – Moje kreatywne miasto

19.00 – 20.30 – Pierwsze kroki w biznesie – jak sfinansować swój pomysł


Ciechanów, 25.06.2014 r.  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61 


15.00 – 16.30 – Robotyka

17.00 – 18.30 – Magia pamięci

19.00 – 20.30 – Informacja jako kapitał XXI wieku


Radom, 26.06.2014 r.  Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, ul. Słowackiego 17


15.00 – 16.30 – Warsztaty recyklingowe

17.00 – 18.30 – Robotyka

19.00 – 20.30 – Kreatywna prezentacja – czyli sztuka prezentacji siebie i swoich projektów


Płock, 26.06.2014 r.  Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku, ul. Tumska 9A


15.00 – 16.30 – Robotyka

17.00 – 18.30 – Moje kreatywne miasto

19.00 – 20.30 – Twórcze i skuteczne blogowanie

Masz pytania?

Kontakt z organizatorami, jak dojechać na wydarzenie
Koordynator wydarzenia:
Profile Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 40, 01-650 Warszawa
tel. +48-22-828-87-27
magdalena.stanczak@profile.com.pl

Organizator wydarzenia:
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa
tel. +48 22 597 97 93

email: msodi@mazovia.pl
www.msodi.mazovia.pl/mdtdi

facebookyoutubetwitterZapraszamy!


Mazowieckie Dni Twórczości, Designu i Innowacji 2014
(25-26 czerwca 2014)

w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
ul. Świętojerska 5/7, Warszawa